Match result

Necromantic Horror logo
no custom badge
The Rome Antics

gate: 11 000
SEASON RECORD
1 TD score 0
2
 (0)
cas score
(kills)
4
(1) 
Team badge
Rattus Exodus

 

Saranius
TD Scorers
 
Foulers (no cas)
Sent off
 

Saranius
Badly Hurt'ers

Maius
Serious/Lasting
Hurters/Injurers

Vecteek
Chang Fang
Boneripper
Killers
Boneripper
 
Completions by
Scrench
TTM Completions by
Interceptions by
Deflections by
 

profile Naius
MVP awards to
Veskit
Sustained Injuries

victim regenerated
victim regenerated
Miss Next Game
Viskis

victim regenerated
-1 MA

victim regenerated
Death
 
Result added July 15th, 2021

Match notes
Necros reggade, råttorna snubblade, varulvarna bet på alla inklusive sig själva.

Och må Necros vara sin necromantiker tacksam för att de regenererade fyra gånger. Stackars valpar, jag menar varulvar, de fick ta den samlade ilskan hos råttorna och lida. Råttorna målinriktade sina attacker mot dessa fluffiga motståndare.

Really good game, much appriciated.


Current Champion
 
Open Champion
 
7evens Champion
 

 
Latest bulletins:
Latest matches:
 
Some names and images are ® reg. trademarks of Games Workshop    |    code based on Aros Blood Bowl League